បាល់ទាត់

ជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា ប្តូរពី FBT ទៅ Warrix បានប្រាក់៦លានដុល្លារ

សហព័ន្ធបាល់ទាត់មីយ៉ាន់ម៉ា បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផល
Warrix ជា​ឯកសណ្ឋានថ្មីរបស់ខ្លួនក្នុងកុងត្រា៦ឆ្នាំជាមួយទំហំទឹកប្រាក់៦លានដុល្លារអាមេរិក។

នេះជាតួរលេខដ៏ខ្ពស់មួយ ធៀបនិងក្រុមហ៊ុនចាស់គឺ FBT ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមគឺ អ្នកគាំទ្រ ត្បិតឯកសណ្ឋានថ្មីមានតម្លៃដល់ទៅ៤០ដុល្លារអាមេរិក។

មីយ៉ាន់ម៉ា នឹងប្រើឯកសណ្ឋានថ្មីនេះ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ AFF Suzuki Cup។

To Top
error: ហាមចម្លងអត្ថបទ! សូមទាក់ទង 015 555 628