បាល់ទាត់

ភ្ញាក់ផ្អើល! តម្លៃសំបុត្រចូលមើល AFF Suzuki Cup នៅកម្ពុជា ថោកជាងគេក្នុងតំបន់

ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ AFF Suzuki Cup សហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ាន ( AFF ) បានអនុញ្ញាតិ
ឲ្យប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះកំណត់តម្លៃរៀងខ្លួន។ ក្នុងនោះ កម្ពុជា ជាប្រទេសដែលលក់សំបុត្រថោកជាង
គេក្នុងតំបន់។

ចំពោះតំបន់ VIP កម្ពុជា លក់តែ២.៩៥ដុល្លារ ដែលទាបជាងឡាវ ( ៣.០៤ដុល្លារ) និងសិង្ហបុរីខ្ពស់បំផុត ( ១១៩ដុល្លារ) ។

យ៉ាងណាក្តី តួរលេខនេះនៅថ្លៃជាងប្រកួតធម្មតាបន្តិច ដែលពេលកន្លងមក FFC លក់ត្រឹម២.៥០ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់តំបន់ពិសេសខាងលើ។

To Top
error: ហាមចម្លងអត្ថបទ! សូមទាក់ទង 015 555 628