កីឡាផ្សេងទៀត

មកស្គាល់​កីឡាការិនីបាល់ទះជម្រើស​ជាតិ​កូរ៉េខាងត្បូងមានទម្រង់មុខស្អាត​បំផុត​ប្រចាំ​ប្រទេស កាន់​តួនាទី​អ្នក​ប៉ះសេ

Lee Da Yeong ត្រូវបាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជាកីឡាការិនីបាល់​ទះជម្រើស​ជាតិ​កូរ៉េខាងត្បូងស្អាត់​បំផុត​( most beautiful female volleyball player in Korea)ដែល​នាង​មានកម្ពស់​១.៨០ម៉ែត្រហើយ​មាន​មុខ​ស្អាតបំផុត។ នាង​លេងក្នុង​ដំណែងជា​អ្នក​លើក​បាល់។

hot girl volleyball, lee da yeong, korean volleyball player, korean volleyball team, korean female athlete

នាងមាន​បងស្រី​ភ្លោះ​ម្នាក់​ឈ្មោះ Lee Jae-yeong ដែល​ជា​កីឡាការិនីបាល់ទះ​ដូច​គ្នាហើយ​ជម្រើស​ជាតិ​ដូច​គ្នា​ទៀត។បច្ចុប្បន្ន​នាង​លេង​ឲ្យ​ក្លិបអាជីព Suwon Hyundai Engineering & Construction Hillstate ដែល​ក្លិប​លេង​ក្នុង​លីគក្នុង​ស្រុក V-League ដែល​ជា​លីគ​បាល់​ទាត់​អាជីព​របស់​កូរ៉េខាងត្បូង។​ចង់​ថា​នាង​ស្អាតប៉ុណ្ណានោះ​សូម​មើល​ខាងក្រោម៖

hot girl volleyball, lee da yeong, korean volleyball player, korean volleyball team, korean female athlete

hot girl volleyball, lee da yeong, korean volleyball player, korean volleyball team, korean female athlete

hot girl volleyball, lee da yeong, korean volleyball player, korean volleyball team, korean female athlete

hot girl volleyball, lee da yeong, korean volleyball player, korean volleyball team, korean female athletehot girl volleyball, lee da yeong, korean volleyball player, korean volleyball team, korean female athlete

hot girl volleyball, lee da yeong, korean volleyball player, korean volleyball team, korean female athlete

hot girl volleyball, lee da yeong, korean volleyball player, korean volleyball team, korean female athlete

hot girl volleyball, lee da yeong, korean volleyball player, korean volleyball team, korean female athlete

Lee Da Yeong won a gold medal with the Korean team at the 2014 Asian Games, the silver medal at the Asian Women's Cup Volleyball Championship 2014, the bronze medal at the Asian Women's Volleyball Championship 2013 & Asian Women's U19 Volleyball Championship

Lee Da Yeong won a gold medal with the Korean team at the 2014 Asian Games, the silver medal at the Asian Women's Cup Volleyball Championship 2014, the bronze medal at the Asian Women's Volleyball Championship 2013 & Asian Women's U19 Volleyball Championship

Lee Da Yeong won a gold medal with the Korean team at the 2014 Asian Games, the silver medal at the Asian Women's Cup Volleyball Championship 2014, the bronze medal at the Asian Women's Volleyball Championship 2013 & Asian Women's U19 Volleyball Championship

Lee Da Yeong won a gold medal with the Korean team at the 2014 Asian Games, the silver medal at the Asian Women's Cup Volleyball Championship 2014, the bronze medal at the Asian Women's Volleyball Championship 2013 & Asian Women's U19 Volleyball Championship

Lee Da Yeong won a gold medal with the Korean team at the 2014 Asian Games, the silver medal at the Asian Women's Cup Volleyball Championship 2014, the bronze medal at the Asian Women's Volleyball Championship 2013 & Asian Women's U19 Volleyball Championship

Lee Da Yeong won a gold medal with the Korean team at the 2014 Asian Games, the silver medal at the Asian Women's Cup Volleyball Championship 2014, the bronze medal at the Asian Women's Volleyball Championship 2013 & Asian Women's U19 Volleyball Championship

 

To Top
error: ហាមចម្លងអត្ថបទ! សូមទាក់ទង 066555628