កីឡាផ្សេងទៀត

លីគកំពូលហ្វូតសាលម៉ាឡេស៊ី២០២០ ចាប់ដំណើរការខែមេសា ដល់កញ្ញា និងមាន១២ក្លឹបចូលរួម

លីគកំពូលហ្វូតសាលថ្នាក់ជាតិម៉ាឡេស៊ី (Malaysia Premier Futsal League 2020) បានចេញកាលវិភាគសម្រាប់ការប្រកួតរបស់ពួកគេរដូវកាលថ្មីនេះហើយ។ 

សម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ២០២០ នេះលីគកំពូលហ្វូតសាលម៉ាឡេស៊ី នឹងមាន១២ក្លឹបចូលរួម ដោយចាប់ដំណើរការប្រកួតពីថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំនេះ។ គួរឲ្យដឹងថាចំនួននេះគឺមាន៤ក្លឹបថ្មីចូលរួមដូចជា Sarawak, Kelantan, Negeri Sembilan និង KPM-PST Mustangs ។ ចំណែកក្លឹបជើងឯក នឹងទទួលបានកៅអីលេងពានហ្វូតសាលលំដាប់ទ្វីប និងកម្រិតតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ៕

To Top
error: ហាមចម្លងអត្ថបទ! សូមទាក់ទង 015 555 628