បាល់ទាត់

ណែនាំឲ្យស្គាល់ក្លិបបាល់ទាត់មានអាយុកាលចាស់ជាងគេទាំង១០ នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

វិស័យបាល់ទាត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បបច្ចុប្បន្នភាព ដ្បិតពុំទាន់មានកម្រិតប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដូចតំបន់នានាក្នុងពិភពលោកក៏ដោយក្តី តែក៏មានសន្ទុះអភិវឌ្ឍន៍បន្តទៅមុខជាដរាប។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្លិបបាល់ទាត់អាជីពជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) យើងក៏ភាគច្រើនមានអាយុកាលយូរៗ ឆ្នាំមកហើយដែរ ពោលគឺមិនក្រោម ៩៥ឆ្នាំនោះឡើយចំពោះក្លិបវ័យចំណាស់បំផុតទាំង១០ ខាងក្រោមនេះៈ

 

១០. Melaka United – ម៉ាឡេស៊ី – បង្កើតឆ្នាំ ១៩២៤ (៩៦ឆ្នាំ) – បច្ចុប្បន្ននៅលីគកំពូលម៉ាឡេស៊ី

 

៨. Negeri Sembilan FA – ម៉ាឡេស៊ី – បង្កើតឆ្នាំ ១៩២៣ (៩៧ឆ្នាំ) – បច្ចុប្បន្ននៅលីគលំដាប់ទី២ ម៉ាឡេស៊ី

 

៨. Persis Solo – ឥណ្ឌូនេស៊ី – បង្កើតឆ្នាំ ១៩២៣ (៩៧ឆ្នាំ) – បច្ចុប្បន្ននៅលីគលំដាប់ទី២ ឥណ្ឌូនេស៊ី

 

៧. Perak FA – ម៉ាឡេស៊ី – បង្កើតឆ្នាំ ១៩២១ (៩៩ឆ្នាំ) – បច្ចុប្បន្ននៅលីគកំពូលម៉ាឡេស៊ី

 

៥. Penang FA – ម៉ាឡេស៊ី – បង្កើតឆ្នាំ ១៩២០ (១០០ឆ្នាំ) – បច្ចុប្បន្ននៅលីគលំដាប់ទី២ ម៉ាឡេស៊ី

 

៥. Armed Forces FC – ម៉ាឡេស៊ី – បង្កើតឆ្នាំ ១៩២០ (១០០ឆ្នាំ) – បច្ចុប្បន្ននៅលីគលំដាប់ទី៣ ម៉ាឡេស៊ី

 

៤. PPSM Megeland – ឥណ្ឌូនេស៊ី – បង្កើតឆ្នាំ ១៩១៩ (១០១ឆ្នាំ) – បច្ចុប្បន្ននៅលីគលំដាប់ទី៣ ឥណ្ឌូនេស៊ី

 

៣. Army United FC – ថៃ – បង្កើតឆ្នាំ ១៩១៦ (១០៤ឆ្នាំ) – ទើបតែបញ្ឈប់ដំណើរការ ក្រោយបញ្ចប់រដូវកាល២០១៩ ត្រឹមលីគលំដា់បទី២ ថៃ 

 

២. PSM Makassar – ឥណ្ឌូនេស៊ី – បង្កើតឆ្នាំ ១៩១៥ (១០៥ឆ្នាំ) – បច្ចុប្បន្ននៅលីគកំពូលឥណ្ឌូនេស៊ី

 

១. Balestier Khalsa FC – សិង្ហបុរី – បង្កើតឆ្នាំ ១៨៩៨ (១២២ឆ្នាំ) – បច្ចុប្បន្ននៅលីគកំពូលសិង្ហបុរី

 

To Top
error: ហាមចម្លងអត្ថបទ! សូមទាក់ទង 015 555 628