បាល់ទាត់

សហព័ន្ធកីឡាបាល់​ទាត់​កម្ពុជា​នឹង​ទទួល​បានជំនួយពី​ FIFA ៥០ម៉ឺនដុល្លារ​​ដោះស្រាយវិបត្តិកូវីដ ១៩

សហព័ន្ធកីឡាបាល់​ទាត់​ពិភពលោក​នឹង​បញ្ចេញ​មូលនីធិមួយចំនួន​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ដល់​ជូន​ ដល់​សមាជិកទាំងអស់សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៩និង​២០២០​នៅ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ខាង​មុខ​ ដើម្បីជួយសមាគម/សហព័ន្ធបាល់ទាត់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺរាតត្បាតគម្រប ១៩ ។

វិធានការណ៍នេះមានន័យថាទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ ១៥០ លានដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវចែកចាយដល់​សមាគមនិង​សហព័ន្ធកីឡាបាល់​ទាត់​ទាំង ២១១ ដែល​ជា​សមាជិករបស់​ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោក។ ក្នុងកាលៈទេសៈធម្មតា! សមាគម/សហព័ន្ធ​ដែល​ជាសមាជិករបស់ FIFA នឹងទទួលបានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងពេញ​លេញ​នៅពេលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់។ ផ្ទុយទៅវិញ FIFA កំពុងផ្ទេរចំនួនទឹកប្រាក់នេះជាការគាំទ្រយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីជួយការពារកីឡាបាល់ទាត់នៅគ្រប់សមាគមសមាជិកទាំងអស់អំពី​ការ​រាតត្បាត​នៃ​វីរុសកូវីដ១៩។

ជាការពិតណាស់នេះមានន័យថា FIFA នឹងបញ្ចេញប្រាក់ចំនួន ៥០០.០០០ ដុល្លារដល់សមាគមជាសមាជិកនីមួយៗនៅថ្ងៃខាងមុខ ក៏ដូចជាសិទ្ធិដែលនៅសល់សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ និង ២០២០។ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាន់នេះ គួរតែត្រូវបានប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយ​សារ Covid-19 លើបាល់ទាត់ ក្នុងសមាគមជាសមាជិកគឺដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រតិបត្តិការដែលពួកគេអាចយក​ទៅដោះស្រាយចំពោះបុគ្គលិក និងភាគីទីបីនានាដូច​ជាក្លិបបាល់​ទាត់​ក្នុង​សហព័ន្ធរបស់ខ្លួនគ្រប់​គ្រង។

កាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវស្តង់ដារទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់មូលនិធិទាំងនេះ ដែលមានចែងនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិ Forward 2.0 Regulations ។ ផែនការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះអាចធ្វើទៅបាន ដោយសារជំហរហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំដែល FIFA អាចសន្សំក្នុងរយៈពេលបួនឆ្នាំកន្លងមក។ នេះ​មានន័យ​ថា​សហព័ន្ធកីឡាបាល់​ទាត់​កម្ពុជា​ដែល​សមាជិក​របស់​សហព័ន្ធកីឡាបាល់​ទាត់​ពិភពលោក​ដែ​លនឹង​ទទួល​បាន​លុយ​ជំនួយ​៥០ម៉ឺនដុល្លារ មក​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហានានា៕

 

ប្រភព៖​FIFA

 

 

 

 

To Top
error: ហាមចម្លងអត្ថបទ! សូមទាក់ទង 015 555 628