បាល់ទាត់

Manchester City បង្ហាញ​ឈុត​រដូវ​កាលថ្មីរបស់​ខ្លួន​យ៉ាង​ជឿជាក់ក្រោយ​ធូរចិត្ត​ផុត​ពី​ការ​ព្យួររបស់​ UEFA

Manchester City បាន​បង្ហាញ​ឈុត​ថ្មី​របស់​ខ្លួន​សម្រាប់​រដូវ​កាល​ក្រោយ​ឆ្នាំ​២០២០/២០២១​ដែល​ជា​ឈុត​ក្នុងដី​ដ៏​ស្រស់ស្អាត។

Image

ក្នុង​វីដេអូ​ប្រូម៉ូសិនមួយ​ដែល​បង្ហោះក្នុង​គណនី Twitter របស់​ក្លិប​ដែល​ឈុត​ថ្មី​នេះ​ជា​របស់​ក្រុមហ៊ុន Puma ។ ឈុត​ថ្មី​នេះ​ក៏​បាន​ដាក់​លក់​ក្នុង​វេបសាយផ្លូវ​ការ​របស់​ក្លិប​ដោយ​មាន​៣ក្រែដ។ Grade A សម្រាប់ Premier League មាន​តម្លៃ១៥០ដុល្លារ​ Grade Aមួយ​ទៀត​សម្រាប់​ Champions League មាន​តម្លៃ ១៦០ដុល្លារ​ហើយ​ឈុត​ធម្មតា​មាន​តម្លៃ៩០​ដុល្លារ។

To Top
error: ហាមចម្លងអត្ថបទ! សូមទាក់ទង 015 555 628