បាល់ទាត់

សហព័ន្ធកីឡាបាល់​ទាត់​កម្ពុជាប្រកាស​ដំណើរការ​ប្រកួតបាល់​ទាត់​នានាឡើង​វិញ

សហព័ន្ធកីឡាបាល់​ទាត់​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេច​ក្ដី​ប្រកាសមួយ​លេខ៦៧៨.២០ ស.ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ខែ​វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ ស្ដី​អំពី​ការ​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​នូវការ​ប្រកួត​បាល់​ទាត់​នានាចាប់​ពីពេល​នេះ​តទៅ។

តាម​រយៈ​លិខិត​នេះ ពាន​រង្វាន់បាល់​ទាត់ក្នុងសាល Tiger Futsal Cup, ពានរង្វាន់លីគ​ទី​២​កម្ពុជា លីគបាល់​ទាត់​នារី និង​លីគបាល់​ទាត់​យុវជនវ័យក្រោម១៥​និង​១៨ឆ្នាំ​ត្រូវ​លេង​តាម​កាល​បរិច្ឆេទ​ដូចមាន​ក្នុង​លិខិតខាងក្រោម៖

 

 

 

 

 

To Top
error: ហាមចម្លងអត្ថបទ! សូមទាក់ទង 015 555 628